InGastro.pl
Dodaj ogłoszenie
Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. logo

Chef de Partie/Kucharz/Kucharka z dośw. bankietowym - Hotel HAFFNER 5*

Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Sopot💼 Umowa o pracę

Oferta opublikowana

Grupa Dobry Hotel

Jesteśmy polską grupą hotelową obecną na rynku od 19 lat. Zarządzamy 20 obiektami hotelowymi oraz jedną niezależną restauracją i stale rośniemy! Dołącz do naszego zespołu i buduj z nami te niezwykłe miejsca!

Obecnie prowadzimy rekrutację do:

Hotel Haffner 5*

Na stanowisko

Chef de Partie - Kucharz/Kucharka

Miejsce pracy: Sopot

Co możemy Ci zaoferować?

 • pełne wsparcie podczas wdrożenia w obowiązki

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej

 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze Grupy Dobry Hotel

 • pakiet benefitów (karta multisport, prywatna opieka medyczna)

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne w ramach grupy Dobry Hotel

 • wewnętrzne programy bonusowe („rekomenduj i zarabiaj” oraz „pracownik kwartału”)

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych zniżek na studia w WSB Merito

 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy :)

Na czym nam zależy?

 • doświadczeniu zawodowym w pracy w gastronomii

 • doświadczeniu w obsłudze bankietów i dań a'la carte

 • samodzielności i dobrej organizacji czasu pracy

 • umiejętności pracy z ludźmi oraz dla ludzi

 • posiadaniu aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych

Jaki będzie zakres Twoich obowiązków?

 • przygotowywanie dań zgodnie ze standardami: bufetowe i a'la carte

 • bardzo wysoka orientacja i uwaga na detale

 • prowadzenie zmiany kuchni

 • dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń kuchennych

 • umiejętne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat

 • dbanie o czystość w miejscu pracy

Dołącz do naszego zespołu i twórz z nami to niezwykłe miejsce :)Czekamy na Twoją aplikację!

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.

Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni (81-331) ul. Falista 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 36021 2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 585145587  8, REGON 221 05 19 40  .

1.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,

2.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo[at]dobryhotel.com. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

3.       ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

4.       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

5.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aplikuj teraz

Oferta opublikowana

Aplikuj teraz
InGastro.pl

Portal jest stworzony przez Andriy Chemerynskiy

Ilustracje od storyset

© 2023 InGastro.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

FacebookEmail

Pracodawcy

Dodaj ogłoszenieKontakt