InGastro.pl
Dodaj ogłoszenie
Company logo

Kierownik Zmiany

Kobyłka💼 Umowa o pracę

Oferta opublikowana

Dołącz do Dominium by Domino’s jako Kierownik Zmiany!

- Adres restauracji: Kobyłka ul. Zagańczyka 20


Z czym przyjdzie Ci się zmierzyć:

- Współrealizacją celów sprzedażowych poprzez wsparcie zespołu pracującego na zmianie.

- Aktywną pracą w restauracji

- Zarządzaniem zmianą, w celu zapewnienia przestrzegania standardów firmy przez zespół.

- Wsparciem młodej kadry, która dopiero rozpoczyna przygodę w branży.


W realizacji pracy pomogą Ci:

- Mile widziane posiadanie doświadczenia w zarządzaniu lokalem gastronomicznym lub doświadczenie w prowadzeniu zmiany w lokalu gastronomicznym/stacji benzynowej, sklepie

- Umiejętność zarządzania zespołem

- Umiejętności interpersonalne - komunikowanie bieżących celów, wymogów i zasad należy do codzienności na tym stanowisku

- Bycie osobą dyspozycyjną, zaangażowaną, sumienną oraz decyzyjną

- Aktualna książeczka Sanepid lub chęć jej wyrobienia


Czego możesz od nas oczekiwać?

- Stawki od 26 zł brutto/h oraz premie miesięczne do 700 zł

- Pracy dostępnej od zaraz

- Ubezpieczenia NNW od pierwszego dnia współpracy

- Bezpłatnej karty sportowej

- 50% zniżki na nasze produkty

- Możliwości korzystania z programu poleceń pracowniczych

- Posiłku pracowniczego

- Terminowego wynagrodzenia

- Udziału w rozwoju w jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku

- Stałej współpracy z doświadczonym zespołem pracowników Biura, Kierowników Restauracji oraz Kierowników Regionalnych, na których można polegać


Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Dominium S.A., ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa, NIP: 5252415619  Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem dane.osobowedominospizza.pl

Będziemy przetwarzali różne informacje o Tobie
w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę
 • podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji podanie danych takich jak: dane osobowe zawarte w dokumentach podróży oraz pobytu, kserokopie dokumentów podróży oraz dokumentów pobytowych jak i dokumentów legalizujących dostęp do polskiego rynku pracy (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy, status rezydenta długoterminowego, dokumenty potwierdzające status studenta, dyplom ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na terenie RP) jest warunkiem udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy, informacje o spotkaniach rekrutacyjnych);
 • w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
  (np. Twój adres e-mail, który jest wymagany w systemie eRecruiter do Twojej prawidłowej identyfikacji);
 • w oparciu o Twoją zgodę (m.in. dane, które dobrowolnie zamieszczasz w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, np. Twój wizerunek, zainteresowania, dane zawarte w referencjach od byłych pracodawców);
 • aby spełnić nasze obowiązki prawne i wykonać Twoje szczególne prawa (np. dane wrażliwe dotyczące Twojej niepełnosprawności w związku
  z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę);
 • zbadania satysfakcji z procesu rekrutacji (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes);
 • na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację (w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes).

Prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia czy inne dane wskazane w art. 9 RODO. Jeśli jednak uznasz, że podanie takich danych w trakcie procesu rekrutacyjnego jest konieczne, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych.

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (jeżeli zostały wskazane powyżej) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego; a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 365 dni od daty przesłania zgłoszenia przez kandydata.

W pozostałych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez następujące okresy:

-  dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia przez kandydata;

- na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 90 dni od daty przesłania zgłoszenia przez kandydata;

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Analizujemy kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi:

 • drogą elektroniczną na adres: dane.osobowedominospizza.pl lub

korespondencyjnie na adres: ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).

 

26 brutto / godz.

Aplikuj teraz

Oferta opublikowana

26 brutto / godz.

Aplikuj teraz
InGastro.pl

Portal jest stworzony przez Andriy Chemerynskiy

Ilustracje od storyset

© 2023 InGastro.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

FacebookEmail

Pracodawcy

Dodaj ogłoszenieKontakt