InGastro.pl
Dodaj ogłoszenie

Praca kelner/kelnerka w Kasynie Centrum Warszawa

Warszawa💼 Umowa o pracę

Oferta opublikowana

Szukasz pracy, dzięki której będziesz mieć czas na swoje pasje, zainteresowania, szkołę, możliwość rozwoju i ścieżkę kariery, przyjemność z pracy w młodym, barwnym i bardzo zgranym zespole, niepowtarzalną okazję do poznania ludzi oraz tajników pracy w kasynie?

 

Szukasz szansy na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz bezpiecznego zatrudnienia połączonego z atrakcyjnym systemem wynagradzania?

 

Chcesz pracować w miejscu innym niż wszystkie?

 

 

Zacznij realizować swoje marzenia i zgłoś się do Nas. Szukamy właśnie Ciebie.

Aktualnie do Kasyna w Warszawie prowadzimy nabór na stanowisko:

 

Kelnerka/Kelner

 

Oferujemy umowę o pracę w centrum Warszawy oraz terminową wypłatę wynagrodzenia.

Nauczymy Cię pracy od początku i umożliwimy dalszy rozwój na stanowisku.

 Oferujemy pracę w przyjaznym dla pracownika środowisku, możliwość poznania ciekawych osób, i co więcej, nie będziesz się martwić, w co ubrać się do pracy – zapewnimy Ci firmowy strój.

To wszystko jest dla Ciebie, jeśli jesteś dyspozycyjny na cały etat, nie przeszkadza Ci praca na zmiany nocne oraz w święta, masz minimum średnie wykształcenie, znasz obsługę komputera, cechuje Cię poczucie odpowiedzialności, świetnie organizujesz swoją pracę i lubisz pracować z ludźmi.

Miła aparycja, wysoka kultura osobista, oraz znajomość języka angielskiego, a także doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie Twoim dodatkowym atutem.

WYMAGAMY BADAŃ DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

dla kandydatów na pracowników 

(umowa o pracę) 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Medella S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 (04-190) Warszawa (dalej: „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres Spółki lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod[at]medella.com.pl

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:  

- Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

- Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli obrony przed roszczeniami i odpowiedzialnością (w tym administracyjną lub karną), wykazania przestrzegania zasady zakazu dyskryminacji, zapewnienia kadry posiadającej kompetencje (w tym wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie) niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.  

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, np. gdy w treści CV z własnej woli podzielą się Państwo z nami swoimi zainteresowaniami (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub informacjami o światopoglądzie, czy zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Zastrzegamy jednak, że nie wymagamy takich informacji. 

Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Państwa dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji.  

Na podstawie zgody Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z Grupy ZPR w celu zaproponowania Państwu udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.  

Niepodanie obowiązkowych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, np. dotyczących zatrudniania cudzoziemców, może spowodować, że Państwa udział w rekrutacji nie będzie możliwy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (min. usługi IT, obsługę prawną). W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z Grupy ZPR, będącym osobnymi administratorami danych. Wówczas otrzymają Państwo stosowną informację. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną wybrani są niezwłocznie usuwane. W przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub czasu zakończenia postepowania sądowego. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie wezmą Państwo udział w innej rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych powyżej.  

Przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.   

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody).  

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

* W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód: 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez spółkę Medella S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych innym spółkom z Grupy ZPR w celu umożliwienia mi udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez spółkę Medella S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby mojego udziału w innych (w tym w przyszłych) rekrutacjach.  

 

* Informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami. 

Aplikuj teraz

Oferta opublikowana

Aplikuj teraz
InGastro.pl

Portal jest stworzony przez Andriy Chemerynskiy

Ilustracje od storyset

© 2023 InGastro.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

FacebookEmail

Pracodawcy

Dodaj ogłoszenieKontakt