InGastro.pl
Dodaj ogłoszenie
Company logo

Zatrudnimy SMAŻĄCEGO / SMAŻĄCA NALEŚNIKI w zakładzie produkcyjnym

Ignatki-Osiedle

Oferta opublikowana

Producent żywności zatrudnię osoby do smażenia naleśników w produkcji gastronomicznej.

Zapewniamy strój pracowniczy i obuwie.

Praca w godzinach 06:00-14:00 / 16:00-00:00

Opis stanowiska:

 • smażenie NALEŚNIKÓW zgodnie ze standardami

 • przygotowywanie stanowiska i półproduktów

 • współpraca zespołowa z innymi działami

 • dbałość o jakość wydawanych dań

 • dbałość o czystość na stanowisku pracy oraz o powierzony sprzęt

Oferujemy :

 • Stabilne zatrudnienie

 • Umowę zlecenie/ pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Prace w miłej i przyjemnej atmosferze 

Oczekujemy:

 • odpowiedzialności

 • zaangażowania

 • punktualnośc

 • doskonałej organizacji pracy

 • dyspozycyjność

  Adres pod którym jesteśmy ul. Leśną 4 Ignatki-Osiedle

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV przez OLX lub kontakt telefoniczny 60*******36

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwającego i przyszłych procesów rekrutacji oraz zapoznała się z klauzulą informacyjną stosowaną w procesie rekrutacji:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), w związku z trwającym procesem rekrutacji oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niniejszej i przyszłych rekrutacji WSCHODNI FRONT SP. Z O.O. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSCHODNI FRONT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku.

  2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

  3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda, a w przypadku zatrudnienia na wolne stanowisko ustawa Kodeks Pracy ( art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO) .

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia okresu rekrutacyjnego w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo w przypadku zatrudnienia kandydata przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia u Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z innych przepisów prawa.

  6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

  7. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy na piśmie złożyć stosowny wniosek w siedzibie Administratora.

  8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Administratora zasad przetwarzania danych.

  9. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem.

  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

4800 - 5700 brutto / mies.

Aplikuj teraz

Oferta opublikowana

4800 - 5700 brutto / mies.

Aplikuj teraz
InGastro.pl

Portal jest stworzony przez Andriy Chemerynskiy

Ilustracje od storyset

© 2023 InGastro.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

FacebookEmail

Pracodawcy

Dodaj ogłoszenieKontakt